Kalendář akcí Skalka - nastaveni

P Ú S Č P S N
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Kalendář akcí Kaštánek - nastavení

P Ú S Č P S N
28
ENVIROMENTÁLNÍ PROGRAM V MŠ
29
BEZPEČNÉ PRÁZDNINY S PREVENTISTKOU MĚSTSKÉ POLICIE
30 1
LETNÍ PRÁZDNINOVÝ PROVOZ
2
LETNÍ PRÁZDNINOVÝ PROVOZ
3
LETNÍ PRÁZDNINOVÝ PROVOZ
4
LETNÍ PRÁZDNINOVÝ PROVOZ
5
LETNÍ PRÁZDNINOVÝ PROVOZ
6
LETNÍ PRÁZDNINOVÝ PROVOZ
7
LETNÍ PRÁZDNINOVÝ PROVOZ
8
LETNÍ PRÁZDNINOVÝ PROVOZ
9
LETNÍ PRÁZDNINOVÝ PROVOZ
10
LETNÍ PRÁZDNINOVÝ PROVOZ
11
LETNÍ PRÁZDNINOVÝ PROVOZ
12
LETNÍ PRÁZDNINOVÝ PROVOZ
13
LETNÍ PRÁZDNINOVÝ PROVOZ
14
LETNÍ PRÁZDNINOVÝ PROVOZ
15
LETNÍ PRÁZDNINOVÝ PROVOZ
16
LETNÍ PRÁZDNINOVÝ PROVOZ
17
LETNÍ PRÁZDNINOVÝ PROVOZ
18
LETNÍ PRÁZDNINOVÝ PROVOZ
19
LETNÍ PRÁZDNINOVÝ PROVOZ
20
LETNÍ PRÁZDNINOVÝ PROVOZ
21
LETNÍ PRÁZDNINOVÝ PROVOZ
22
LETNÍ PRÁZDNINOVÝ PROVOZ
23
LETNÍ PRÁZDNINOVÝ PROVOZ
24
LETNÍ PRÁZDNINOVÝ PROVOZ
25
LETNÍ PRÁZDNINOVÝ PROVOZ
26
LETNÍ PRÁZDNINOVÝ PROVOZ
27
LETNÍ PRÁZDNINOVÝ PROVOZ
28
LETNÍ PRÁZDNINOVÝ PROVOZ
29
LETNÍ PRÁZDNINOVÝ PROVOZ
30
LETNÍ PRÁZDNINOVÝ PROVOZ
31
LETNÍ PRÁZDNINOVÝ PROVOZ
1
LETNÍ PRÁZDNINOVÝ PROVOZ
Drobečková navigace

Úvod > MŠ Na Skalce > Naše školka Na Skalce

Naše školka Na Skalce

Prostředí MŠ

Naše mateřská škola se nachází v okrajové části města v bezprostřední blízkosti lesa. Budova je přízemní, obklopena zelení a zástavbou rodinných domů. K ní náleží také velká zahrada. Ta nabízí dětem široké herní možnosti pro rozvoj hrubé motoriky a možnosti získávání obratnosti přirozenou cestou. Zahradu stále budujeme a doplňujeme o nové herní prvky. Již dnes tu pro tyto účely jsou dětem k dispozici např.: trampolína, dvě pískoviště s možností zakrytí před sluncem, prolézačka se skluzavkou, tabule na malování, houpačka "Hnízdo", dřevěný domeček, přírodní domeček z vrby a jiné. Zahrada je vybavena také zastíněným místem, kde děti v jarních a letních měsících mohou stolovat.

V budově školy jsou celkem tři třídy. Jsou propojeny tak, že děti mají možnost,ve chvílích her, se pohybovat po celé škole, dle vlastních potřeb. Navštěvují kamarády z ostatních tříd a hrají si tam, kde mají potřebu, nebo kde je něco zaujme. Strava je do školy denně dovážena v termoportech z našeho odloučeného pracoviště MŠ Kaštánek. Finální úpravu přesnídávek a odpoledních svačin, servírování a výdej obědů zabezpečuje naše kuchyně, která je součástí budovy. Po celý den je pro děti zajištěn pitný režim.

Naše priority a cíle

Naší prioritou není jen připravit Vaše děti na vstup do základní školy, ale připravit je na život.

Podporujeme výchovu ke zdravému životnímu stylu, jejímž výsledkem by mělo být získání dovedností jedince pro plnohodnotný život s odpovědností za své zdraví. Protože zdraví není jen nepřítomnost nemoci. Je to subjektivní pocit životní pohody a štěstí.

Zdraví chápeme jako komplex dovedností, což jsou návyky zdravého životního stylu a schopnosti odolávat stresům a zdraví škodlivým vlivům.

Snažíme se Vaše děti vybavit dovednostmi, které kvalitu jejich života ovlivňují. Dovednostmi, které vedou k rovnováze organizmu, zdravé psychice, rozvoji osobnosti. Snažíme se u dětí rozvíjet jejich sebedůvěru, nezávislost a pocit zodpovědnosti za sebe, druhé a za prostředí, ve kterém žijí.

Usilujeme o to, abychom děti vybavili postupně dovednostmi, jako jsou:

  • konstruktivní komunikace
  • týmová spolupráce
  • včasné řešení problémů
  • posilování duševní odolnosti
  • kultura mezilidských vztahů
  • neohrožující chování
  • ochrana a péče o prostředí

Co nabízíme

Náprava řeči: kolektivně i individuálně, pod vedením speciálních pedagogů, ve speciální třídě pro děti s komunikačními problémy , a to ve spolupráci s logopedy ze Speciálního pedagogického centra Měcholupy.

Hra na hudební nástroj: flétna - základy, dechová cvičení.

Odpolední zájmové činnosti: čas po obědě a krátkém odpočinku využíváme k dalšímu vzdělávání dětí v posledním ročníku MŠ. Děti si postupně zvykají na jiný režim, který jim zjednoduší nástup do ZŠ.

Sport: plavání, míčové hry, sportovní hry

Příprava na školu:

Metoda dobrého startu podle Marty Bogdanowicz: rozvoj dovedností pro čtení a psaní.

Grafomotorika: Soubor psychomotorických činností, které jsou založeny na koordinaci oka a ruky. Umožňují dětem zdokonalit spontánní grafický projev a připravit je na psaní.

Keramika: podpora fantazie a rozvoj jemné motoriky.

Výuka cizího jazyka: angličtina vedena učitelkou, která pobývala 3 roky v anglicky mluvících zemích.

ICT technika - využití tabletů: principem je zavádění nových metod ve výuce. V projektu "Krůček do světa techniky" mají děti možnost upevňovat dovednosti variabilnějším způsobem a zároveň získávat povědomí o dalších informativních a komunikačních prostředcích pro učení.

Individuální konzultace pedagogů s rodiči a komplexní, písemné hodnocení dětí před odchodem k zápisům do ZŠ